משיב הרוח ומוריד הגשם

הלכה יומית – יום שישי ז' חשון תשע"ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה מוקדשת לע"נ מרן רבינו הגאון הרב עובדיה יוסף בן יעקב זצוק"ל להקדשת הלכה יומית לחץ כאן אם טעה ולא שאל טל ומטר, אם נזכר בסיום ברכת השנים, לפני שיזכיר "השם",

הלכה יומית – יום חמישי ו' חשון תשע"ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה מוקדשת לע"נ מרן רבינו הגאון הרב עובדיה יוסף בן יעקב זצוק"ל להקדשת הלכה יומית לחץ כאן בארץ ישראל שואלים את הגשמים בברכת השנים לומר "ותן טל ומטר לברכה", החל מליל

הלכה יומית – יום רביעי ה' חשון תשע"ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה מוקדשת לע"נ מרן רבינו הגאון הרב עובדיה יוסף בן יעקב זצוק"ל להקדשת הלכה יומית לחץ כאן תייר שבא לבקר בארץ ישראל בימים אלה, ודעתו לחזור לחוץ לארץ לעירו ולשער מקומו,

הלכה יומית – יום שני כ"ו תשרי תשע"ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה מוקדשת לע"נ מרן רבינו הגאון הרב עובדיה יוסף בן יעקב זצוק"ל להקדשת הלכה יומית לחץ כאן במדינות שהאקלים ומזג האוויר שלהם הוא להפך מהאקלים ומזג האוויר שלנו, שהחורף שלהם הוא

הלכה יומית – יום ראשון כ"ה תשרי תשע"ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה מוקדשת לע"נ מרן רבינו הגאון הרב עובדיה יוסף בן יעקב זצוק"ל להקדשת הלכה יומית לחץ כאן מנהגינו לומר משיב הרוח ומוריד הגשם, הגימ"ל בסגול. ואין לשנות ולומר הגימ"ל בקמ"ץ. מנהגינו