הלכות פסח

הלכה יומית – יום שלישי כ"ב ניסן תשע"ז

ילקוט יוסף "כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה מוקדשת לרפואת האברך אריאל בן רֶן רינה  בקשה! אם אפשר לומר פרק תהילים משותף בקישור הזה להקדשת הלכה יומית לחץ כאן מצוה לחנך את הקטנים לספור את העומר בכל

הלכה יומית – יום שישי י"ח ניסן תשע"ז

ילקוט יוסף "כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה מוקדשת לרפואת האברך אשר נפצע בתאונת דרכים אריאל בן רֶן רינה  בקשה! אם אפשר לומר פרק תהילים משותף בקישור הזה חולה המחוסר הכרה, טוב שהמטפלים בו ימכרו

הלכה יומית – יום חמישי י"ז ניסן תשע"ז

ילקוט יוסף "כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה מוקדשת לרפואת האברך אשר נפצע בתאונת דרכים אריאל בן רֶן רינה  בקשה! אם אפשר לומר פרק תהילים משותף בקישור הזה חנוני שמכר חמצו לגוי באמצעות הרבנות, והצהיר

הלכה יומית – יום רביעי ט"ז ניסן תשע"ז

ילקוט יוסף "כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא"   ההלכה מוקדשת לרפואת האברך אשר נפצע בתאונת דרכים אריאל בן רֶן רינה  בקשה! אם אפשר לומר פרק תהילים משותף בקישור הזה נכון שלא לגעת בחמץ כלל אפילו

הלכה יומית – יום שני י"ד ניסן תשע"ז

ילקוט יוסף "כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה מוקדשת לרפואת האברך אשר נפצע בתאונת דרכים אריאל בן רֶן רינה  בקשה מיוחדת! אם אפשר לומר פרק תהילים משותף בקישור הזה חמץ שנתעפש או נסרח קודם זמן