הלכות סוכה

הלכה יומית – יום רביעי י"ד תשרי תשע"ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה מוקדשת להצלחת התורם החפץ בעילום שמו הי"ו להקדשת הלכה יומית לחץ כאן כשתולה את נויי הסוכה בסכך צריך שיהיו צמודים לסכך ותלויים בתוך ארבעה טפחים (שלשים ושנים סנטימטר) מהסכך, ולא

הלכה יומית – יום שלישי י"ג תשרי תשע"ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה מוקדשת להצלחת התורם החפץ בעילום שמו הי"ו להקדשת הלכה יומית לחץ כאן סוכה שבנאוה פועלים גויים לצורך ישראל סמוך לחג סוכות, כשרה. ומן הדין אין צריך לחדש בה דבר. ומכל

הלכה יומית – יום שני י"ב תשרי תשע"ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה מוקדשת להצלחת התורם החפץ בעילום שמו הי"ו להקדשת הלכה יומית לחץ כאן אשה או קטן, אף על פי שהם פטורים ממצות הסוכה, מותרים לכתחלה לתת את הסכך על הסוכה, והסוכה

הלכה יומית – יום ראשון י"א תשרי תשע"ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה מוקדשת להצלחת התורם החפץ בעילום שמו הי"ו להקדשת הלכה יומית לחץ כאן נאמר בתורה: בסוכות תשבו שבעת ימים וגו', כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. והם ענני כבוד שהקיפם בהם