הלכות חנוכה

הלכה יומית – יום רביעי ב' טבת תשע"ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה מוקדשת לע"נ הגאון ראש הישיבה הרב אהרון יהודה לייב בן נח צבי שטיינמן זצוק"ל להקדשת הלכה יומית לחץ כאן הנותר ביום השמיני של חנוכה מן השמן הצריך לשיעור ההדלקה, אין להשתמש בו לצורך

הלכה יומית – יום שלישי א' טבת תשע"ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה מוקדשת לע"נ הגאון ראש הישיבה הרב אהרון יהודה לייב בן נח צבי שטיינמן זצוק"ל להקדשת הלכה יומית לחץ כאן גם בברכת המזון של חנוכה צריך לומר על הנסים בהודאה, לפני "על הכל ה'

הלכה יומית – יום שני ל' כסליו תשע"ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה מוקדשת לע"נ הגאון ראש הישיבה הרב אהרון יהודה לייב בן נח צבי שטיינמן זצוק"ל להקדשת הלכה יומית לחץ כאן  מי שהגיע לביתו בלילה בשעה מאוחרת בימי חנוכה, ולפניו מצות תפלת ערבית, ומצות הדלקת

הלכה יומית – יום ראשון כ"ט כסליו תשע"ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה מוקדשת לע"נ הגאון ראש הישיבה הרב אהרון יהודה לייב בן נח צבי שטיינמן זצוק"ל להקדשת הלכה יומית לחץ כאן נשים חייבות בהדלקת נרות חנוכה, שאף הן היו באותו הנס. והאשה מוציאה את בעלה

הלכה יומית – יום שישי כ"ז כסליו תשע"ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה מוקדשת לע"נ הגאון ראש הישיבה הרב אהרון יהודה לייב בן נח צבי שטיינמן זצוק"ל להקדשת הלכה יומית לחץ כאן בערב שבת נכון להדליק נר חנוכה תחלה ואחר כך נר שבת, ואם הזמן דחוק,