דיני הגעלת כלים

הלכה יומית – יום שישי כ"ו אדר תשע"ז

ילקוט יוסף "כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה מוקדשת לרפואת התינוק חיים מרדכי בן גיטל להקדשת הלכה יומית לחץ כאן בשבת הסמוכה לחודש ניסן, מוציאים שני ספרי תורה, וקוראים בשני פרשת החודש הזה לכם ראש חדשים.

הלכה יומית – יום שלישי כ"ג אדר תשע"ז

ילקוט יוסף "כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה מוקדשת לרפואת חיים בועז בן יפה וחיה אפרת רחל בת לאה להקדשת הלכה יומית לחץ כאן תנור אפייה חשמלי, יש לנקותו היטב עד כמה שהיד מגעת, ולהמנע

הלכה יומית – יום שני כ"ב אדר תשע"ז

ילקוט יוסף "כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה מוקדשת לרפואת חיים בועז בן יפה וחיה אפרת רחל בת לאה להקדשת הלכה יומית לשבוע לחץ כאן תנור אפייה חשמלי, יש לנקותו היטב עד כמה שהיד מגעת,

הלכה יומית – יום ראשון כ"א אדר תשע"ז

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה מוקדשת לרפואת חיים בועז בן יפה וחיה אפרת רחל בת לאה להקדשת הלכה יומית לשבוע לחץ כאן כלי שרוב תשמישו היה בהיתר, ופעם אחת השתמשו בו בחמץ, אין הולכים

הלכה יומית – יום שישי י"ט אדר תשע"ז

ילקוט יוסף "כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה מוקדשת לרפואת חיים בועז בן יפה וחיה אפרת רחל בת לאה כלים שמשתמשים בהם בחמץ, אסור להשתמש בהם בפסח מבלי שיכשירם, ומשעת איסור אכילת חמץ בערב