חלקי הספר

פירוט הסט:

 

 

סט ילקוט יוסף 28 כרכים: אורח חיים 7
יורה דעה 9
שבת 7
מועדים 5
סה"כ 28
קיצור שו"ע 2 כרכים 2

 

חלקי הסט (בסוגריים שנת המהדורה האחרונה):

אורח חיים:

1 השכמת הבוקר ונטילת ידיים, סימנים א' -ז'. (תשס"ד)
2
ציצית, סימנים ח – כ"ד. ותפילין וספר תורה, סימנים כ"ה – מ"ה. (תשס"ד)
3 ברכות השחר, פסוקי דזמרא וקריאת שמע, סימנים מ"ו – פ"ח. (תשס"ד)
4 תפילה כרך א', סימנים פ"ט -ק"ט. (תשס"ד)
5 תפילה כרך ב', סימנים ק"י-קל"ג. (תשס"ד)
6 קס"ת ובית הכנסת, סימנים קל"ד – קנ"ו (תשס"ד)
7 נט"י, ברכה"מ, ברכות, סימנים קנ"ח – רל"ט (תשס"ד)

שבת:

1 שבת כרך א' חלק ראשון, סימנים רמ"ב – רס"ב (תשע"א)
2 שבת כרך א' חלק שני, סימנים רס"ג – רס"ח (תשע"א)
3 שבת כרך א' חלק שלישי, סימנים רס"ט – רע"ד (תשע"ב)
4 שבת כרך א' חלק רביעי, סימנים רע"ה – ש' (תשע"ג)
5 שבת כרך ב', סימנים ש"א – שי"ז (תשס"ד)
6 שבת כרך ג', סימנים שי"ח – שכ"ב (תשס"ד)
7 שבת כרך ד', סימנים שכ"ג – של"ד (תשס"ד) יחד עם שבת כרך ה', סימנים של"ה – תכ"ח (תשס"ד)

יורה דעה:

1 איסור והיתר כרך א', יו"ד סימנים א' – ע"ח, שחיטה, צלייה ומליחה (תשמ"ז, תשנ"ח)
2
איסור והיתר כרך ב', יו"ד סימנים ע"ט – פ"ו, דגים, חלב עכו"ם ותולעים (תשנ"ט) יחד עם איסור והיתר כרך ג', יו"ד סימנים פ"ז – צ', בשר בחלב (תשנ"ט)
3 כיבוד אב ואם וכבוד רבו (תשס"ה)
4 מצוות התלויות בארץ כרך א'שביעית (תשע"ה)
5 מצוות התלויות בארץ כרך ב' ערלה (תשס"ב) יחד עם מצוות התלויות בארץ כרך ג'חדש כלאים ושעטנז (תשס"ב)
6 ביקור חולים ואבלות (תשס"ד)
7 שובע שמחות כרך א' – נישואין, חנוכת הבית, מזוזה ומעקה (תשס"ה)
8 שובע שמחות כרך ב' – מילה ופדיון הבן ( תשס"ה)
9 דיני חינוך קטן ובר מצווה (תשס"ג)

מועדים:

1 מועדים – פסח, כרך א', סי' תכ"ט – תמ"ד (תשע"ה)
2 מועדים – ימים נוראים, סי' תקפ"א – תרכ"ז (תשע"ב, אלול תשע"ה, אלול תשע"ו)
3 מועדים – חנוכה, סי' תר"ע – תרפ"ד (תשע"ג)
4 מועדים – פורים, סי' תרפ"ה – תרצ"ז (תשע"ג)
5 מועדים – סוכה, סימן תרכ"ה – תרמ"ד (תשע"ד)

2 תגובות “חלקי הספר

 • י״ד בטבת ה׳תשע״ח (1 בינואר 2018) בשעה 10:12
  Permalink

  האם יש כרך על שבועות?

  להגיב
  • י״ד בטבת ה׳תשע״ח (1 בינואר 2018) בשעה 10:34
   Permalink

   כרגע אין.

   להגיב

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *