הלכה יומית תשע"ח

הלכה יומית – יום חמישי ז' אדר תשע"ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה הוקדשה לע"נ הגאון הרב יהושע בן רפאל עמרם (מאמאן) זצוק"ל  להקדשת הלכה יומית לחץ כאן אין לשנות את המבטא שלנו גם בהזכרת שם ה', הן בברכות התורה שעל קריאת פרשת זכור, והן בקריאת פרשת זכור, שמדברי הראשונים

הלכה יומית – יום רביעי ו' אדר תשע"ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה הוקדשה לע"נ הגאון הרב יהושע בן רפאל עמרם (מאמאן) זצוק"ל  להקדשת הלכה יומית לחץ כאן ספרדי שמתפלל תמיד בבית כנסת של אשכנזים, נכון מאד שיהדר לשמוע קריאת פרשת זכור שהיא מן התורה, מפי שליח צבור הקורא במבטא

הלכה יומית – יום שלישי ה' אדר תשע"ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה הוקדשה לע"נ הגאון הרב יהושע בן רפאל עמרם (מאמאן) זצוק"ל  להקדשת הלכה יומית לחץ כאן העיקר להלכה שאין חובה להבין כל מילה ומילה בפרשת זכור, שאין הבנת כל מילה ומילה מעכבת בדיעבד. ואף מי שלא מבין את

הלכה יומית – יום שני ד' אדר תשע"ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה הוקדשה לע"נ הגאון הרב יהושע בן רפאל עמרם (מאמאן) זצוק"ל  להקדשת הלכה יומית לחץ כאן אין לשנות את המבטא שלנו גם בהזכרת שם ה', הן בברכות התורה שעל קריאת פרשת זכור, והן בקריאת פרשת זכור, שמדברי הראשונים

הלכה יומית – יום ראשון ג' אדר תשע"ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה הוקדשה לע"נ הגאון הרב יהושע בן רפאל עמרם (מאמאן) זצוק"ל  להקדשת הלכה יומית לחץ כאן העיקר להלכה שאין חובה להבין כל מילה ומילה בפרשת זכור, שאין הבנת כל מילה ומילה מעכבת בדיעבד. ואף מי שלא מבין את