הלכה יומית תשע"ח

הלכה יומית – יום רביעי כ"ה כסליו תשע"ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה מוקדשת לע"נ הגאון ראש הישיבה הרב אהרון יהודה לייב בן נח צבי שטיינמן זצוק"ל להקדשת הלכה יומית לחץ כאן נוהגים במסיבות הנערכות באולמות בלילי חנוכה, שמשמיעים בהם דברי תורה לקרב את

הלכה יומית – יום שלישי כ"ד כסליו תשע"ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ברוך דיין האמת! ההלכה מוקדשת לע"נ הגאון ראש הישיבה הרב אהרון יהודה לייב שטיינמן זצוק"ל להקדשת הלכה יומית לחץ כאן כיון  שחז"ל  קבעו  את  שמונת  ימי החנוכה לשמחה והלל, לכן אין להספיד

הלכה יומית – יום שני כ"ג כסליו תשע"ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה מוקדשת לרפואת הרב יעקב בן אסתר רחל בתוך שאר חולי ישראל להקדשת הלכה יומית לחץ כאן יש אומרים שריבוי הסעודות שמרבים בהם בימי חנוכה, אינם אלא סעודות הרשות, שלא קבעום חכמים למשתה ולשמחה, ויש חולקים

הלכה יומית – יום ראשון כ"ב כסליו תשע"ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה מוקדשת לרפואת הרב יעקב בן אסתר רחל בתוך שאר חולי ישראל להקדשת הלכה יומית לחץ כאן יש נוהגים להרבות במאכלי גבינה בימי חנוכה, זכר לנס שנעשה על ידי "יהודית". ומנהג ישראל תורה הוא. נוהגים

הלכה יומית – יום שישי כ' כסליו תשע"ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה מוקדשת לרפואת הרב יעקב בן אסתר רחל בתוך שאר חולי ישראל להקדשת הלכה יומית לחץ כאן נכון ללמוד הלכות חנוכה בחנוכה, כדי לדעת פרטי ההלכות. [ילקוט יוסף. שלמת חיים]. כיון שחז"ל קבעו את שמונת